Úvodní stránka » Spinal Touch

ruce

Spinal Touch

Metoda Spinal Touch je používána při harmonizaci kostí, svalů, jednotlivých orgánů, při psychosomatických poruchách. Především je však zaměřena na oblast páteře, srovnání těžiště a držení těla. Dále na odstranění následků každodenní psychické i fyzické zátěže a především stresu. Pro její bezpečnost, šetrnost a nenáročnost na vybavení si získala mnoho příznivců na celém světě, především pak v USA, Kanadě, Velké Británii, Španělsku a Austrálii.

Při provádění metody Spinal Touch dochází k vyrovnání a uvolnění pánevní oblasti, k napravení těžiště těla, jenž se nachází přibližně na přechodu posledního obratle bederní páteře a křížové kosti v blízkosti tzv. sakroiliakálního skloubení a k velice hlubokému uvolnění celé struktury páteře a jejího okolí (tj. k uvolnění napětí ve svalech, vazivu, orgánech a dalších tkání). Díky tomuto uvolnění a srovnání pánevní oblasti se páteř může začít jakoby samovolně vracet do správné pozice. Během terapie Spinal Touch se také uvolňují z tkání toxiny, laktáty a metabolity, tedy dochází k detoxikaci těla. Dále se aktivují samoléčebné mechanismy a zlepší se průtok energie v těle. Jak již bylo výše zmíněno, tato technika napomáhá také zlepšení funkcí orgánů, především pak trávicího a vylučovacího systému. Metoda Spinal Touch také výrazně působí na celý nervový systém a na náš psychický stav, který velice úzce souvisí s naším postojem a držením těla.

Postup při použití metody Spinal Touch

Při prvním sezení se terapeut seznámí se zdravotním stavem klienta a zároveň klientovi vysvětlí principy a postup této metody. Potom si klient, oblečený pouze ve spodním prádle stoupne na speciální plastovou desku ke spuštěné olovnici a terapeut na různých místech jeho těla vyznačí body, které zachycují klientovo držení těla a odchylky od optimálního postoje. Následně je klient požádán, aby si asi na 20 minut lehl na lehátko na břicho a podrobil se velice jemné masáži, která je zpravidla vnímána jako nesmírně příjemná, jelikož při ní dochází k uvolňování svalového napětí. Po terapii si klient znovu stoupne k olovnici, aby se jeho nové držení těla porovnalo s tím původním. Na závěr je klient seznámen s doporučeními, která je dobré dodržet, aby byl účinek terapie optimálně účinný.


Kontakt

Dagmara Heřmanská
Werichova 981, Praha 5, 15200
v prostorách Kulturního a mateřského centra Barrandov
+420606803117